Tiếng Việt || English  
NHIỆM KỲ
 
 
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH
 
 
CHUYÊN MỤC GÓP Ý KIẾN
 
+ Đặt câu hỏi
 
THÔNG TIN LIÊN HỆ

Phòng Hiệu Trưởng Trường Đại Học Duy Tân
Tầng 7, K7/25 Quang Trung,ĐN
Điện thoại: 0511.3827111
Email: dtu@dtu.edu.vn

DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN GIÁM HIỆU
Nhiệm kỳ 2020 - 2025
 
TS. Lê Nguyên Bảo
Chức vụ: Hiệu trưởng
TS. Võ Thanh Hải
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng Thường trực
PGS.TS. Nguyễn Ngọc Minh
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
TS. Lê Nguyễn Tuệ Hằng
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
TS. Nguyễn Hữu Phú
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
TS. Nguyễn Phi Sơn
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
TS. Trần Nhật Tân
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
GS.TS. Lim Sang Taek
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
 
© 2022 Đại học Duy Tân
Trang chủ || Thành viên || Văn bản điều hành || Thông điệp || Hoạt động của BGH